Postpartum Coaching

Meestal zitten er tussen impactvolle gebeurtenissen tijd om te herstellen. In het geval van zwangerschap, bevalling en moederschap krijg je de tijd niet. Deze 3 life events zijn namelijk direct achter elkaar gekoppeld. Jouw zelfhelend vermogen, hoe groot die ook is, kan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld na een zwangerschap waarbij  spanning en onzekerheid de overhand hebben gehad en daar achteraan een intense bevalling.

Het wegdrukken van de intense (en soms traumatische ervaring) en daarmee de gevoelens lijkt de enige handige en dus gunstigste oplossing. Van uitstel komt afstel, zeker omdat je baby de aandacht vraagt. Dit afstel uit zich in het langdurig wegdrukken van gevoelens en dat kan weer gevolgen hebben voor de hechting, het ontstaan van PTSS, depressie en mama burn-out. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot het onverhoopt afscheid nemen van de kinderwens.  Als je bevallingsbeleving je op welke manier dan in de weg, gun het jezelf om daar aandacht aan te geven.

Puur Pijn Post Partum Preventie coaching is een programma waarbij in 2 gestructureerde coaching sessies jouw bevalling ervaring de aandacht krijgt. En wel op 3 levels, de fysieke ervaring, de mentale en emotionele ervaring. Ik wens je toe dat je niet met stress maar met meer rust in je hart terug kunt kijken naar de geboorte van je kind, ongeacht hoe lang geleden het is dat je moeder werd.

Stel jouw vraag