Het Meadiarium© Coachend dag- en werkboek

  • Het Meadiarium©
  • In de verloskundige praktijken wordt, indien de behoefte bij je bestaat, tijd gemaakt voor een goed gesprek. Soms is een goed gesprek met je verloskundige of arts voldoende, maar soms  is er meer nodig.  Ervaren geboortezorgverleners weten dat de behoefte aan coaching groot is bij heel veel zwangere vrouwen. De redenen zijn per vrouw en per zwangerschap divers. Het krijgen van het eerste kind bijvoorbeeld, voor de ene vrouw spannend voor de andere ronduit beangstigend. Of het krijgen van een tweede kind na een vervelende bevalling. Ook gebeurt het dat de reden van de behoefte aan coaching buiten de zwangerschap ligt maar wel van invloed is op de zwangerschap. Als je bijvoorbeeld door een hele moeilijke tijd bent gegaan of er midden in zit. Het kan daarom zijn dat de verloskundige of je gynaecoloog je doorverwijst naar een verloskundige coach. Voor veel vrouwen is de stap nemen om dit echt te doen, groot. Soms vinden vrouwen coaching confronterend en voor sommige budgetten is persoonlijke coaching een kostbare zaak. Het Meadiarium© is een krachtige en zeer betaalbaar alternatief dat net zo dat net zo effectief kan zijn als een coaching traject.
Coaching en het Meadiarium©
Coaching is een proces waarbij er stil gestaan wordt bij wat jou bezig houdt en hoe je daarmee omgaat. Juist nu je zwanger bent is dat nuttig, nog voor dat je kindje er is. Mea staat voor: Mezelf en anderen. De betekenis van Diarium is Dagboek en Legger. De voorkeursbetekenis in dit geval is Legger vanwege de prachtige betekenis: geschrift dat als grondslag dient om op voort te bouwen. Het Meadiarium© helpt je om overzicht te krijgen van jouw persoon, jouw situatie en jouw mogelijkheden en jouw behoeften. Het Meadiarium ©is een prettig geschreven coachend werkboek dat uit lees en schrijfopdrachten bestaat. Jij bepaald zelf het moment en je eigen tempo om er mee aan de slag te gaan. Dat doe je gestructureerd aan de hand van verschillende thema’s onder andere: zwangerschapsbeleving, actuele zorgen, partner, bevalling, pijnstilling, voorbereidende cursus en kraamtijd. Dit gebeurt altijd vanuit jouw opties en jouw mogelijkheden. Op basis van de verzamelde informatie schrijf je een persoonlijk geboorteplan. Het geboorteplan is geen wensenlijst naar mensenlijst, en is daarmee een krachtig middel om persoonlijke zorg te krijgen. Dit geboorteplan bespreek je met je verloskundige of gynaecoloog.
Voor wie is het Meadiarium©?
Het Meadiarium© is geschikt voor elke zwangere vrouw. Het is vooral aan te raden aan vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en vrouwen (die om welke reden dan ook) een nare eerdere bevalling hebben gehad. Naast dat het een prettig en nuttig boek is , is het Meadiarium© ook een naslagwerk voor later. Je kan dit boek bewaren om nog eens terug te lezen hoe je deze zwangerschap en bevalling hebt beleefd.
Tien redenen voor zwangere vrouwen om het Meadiarium© te gebruiken:
• Coaching gaat van kostbaar naar betaalbaar.
• Het draait om jou!
• In je eigen tijd.
• Zet je positief aan het denken over je bevalling en moederschap.
• Je gaat alle zorgverleners laten weten wie je bent en wat je nodig hebt.
• Zet aan tot en zelfbegrip en begrip van hulpverleners.
• Verwachtingen worden op tijd bijgesteld.
• Activeert je persoonlijke mogelijkheden.
• Gericht gesprek te voeren met je zorgverlener.
• Je hebt een bijzonder naslag werk voor later.
De effectiviteit van het Meadiarium© is getest bij verschillende verloskundige praktijken en een ziekenhuis.
Het aantal praktijken die dit standaard opnemen in hun zorgaanbod is aan het toenemen.
Het aanschaffen van dit werk/dagboek kost 25 euro (ex verzendkosten). Wil je er een ontvangen, stuur dan een mail via contact. Binnen een week krijg je het opgestuurd.
Het Meadiarium werkboek
Het Meadiarium© werkboek
Download hier het Meadiarium© Concept formulier. Print het uit en vul het in, of typ in het document met een PDF-editor en print het dan uit.
Neem het mee naar de praktijk.
Het Meadiarium© formulier
Het Meadiarium © Concept formulier