fbpx

Het Meadiarium© Coachend dag- en werkboek

  • Het Meadiarium©
  • In de verloskundige praktijken wordt, indien de behoefte bij je bestaat, tijd gemaakt voor een goed gesprek. Soms is een goed gesprek met je verloskundige of arts voldoende, maar soms  is er meer nodig.  Ervaren geboortezorgverleners weten dat de behoefte aan coaching groot is bij heel veel zwangere vrouwen. De redenen zijn per vrouw en per zwangerschap divers. Het krijgen van het eerste kind bijvoorbeeld, voor de ene vrouw spannend voor de andere ronduit beangstigend. Of het krijgen van een tweede kind na een vervelende bevalling. Ook gebeurt het dat de reden van de behoefte aan coaching buiten de zwangerschap ligt maar wel van invloed is op de zwangerschap. Als je bijvoorbeeld door een hele moeilijke tijd bent gegaan of er midden in zit. Het kan daarom zijn dat de verloskundige of je gynaecoloog je doorverwijst naar een verloskundige coach. Voor veel vrouwen is de stap nemen om dit echt te doen, groot. Soms vinden vrouwen coaching confronterend en voor sommige budgetten is persoonlijke coaching een kostbare zaak. Het Meadiarium© is een krachtige en zeer betaalbaar alternatief dat net zo dat net zo effectief kan zijn als een coaching traject.
Coaching en het Meadiarium©
Coaching is een proces waarbij er stil gestaan wordt bij wat jou bezig houdt en hoe je daarmee omgaat. Juist nu je zwanger bent is dat nuttig, nog voor dat je kindje er is. Mea staat voor: Mezelf en anderen. De betekenis van Diarium is Dagboek en Legger. De voorkeursbetekenis in dit geval is Legger vanwege de prachtige betekenis: geschrift dat als grondslag dient om op voort te bouwen. Het Meadiarium© helpt je om overzicht te krijgen van jouw persoon, jouw situatie en jouw mogelijkheden en jouw behoeften. Het Meadiarium ©is een prettig geschreven coachend werkboek dat uit lees en schrijfopdrachten bestaat. Jij bepaald zelf het moment en je eigen tempo om er mee aan de slag te gaan. Dat doe je gestructureerd aan de hand van verschillende thema’s onder andere: zwangerschapsbeleving, actuele zorgen, partner, bevalling, pijnstilling, voorbereidende cursus en kraamtijd. Dit gebeurt altijd vanuit jouw opties en jouw mogelijkheden. Op basis van de verzamelde informatie schrijf je een persoonlijk geboorteplan. Het geboorteplan is geen wensenlijst naar mensenlijst, en is daarmee een krachtig middel om persoonlijke zorg te krijgen. Dit geboorteplan bespreek je met je verloskundige of gynaecoloog.
Voor wie is het Meadiarium©?
Het Meadiarium© is geschikt voor elke zwangere vrouw. Het is vooral aan te raden aan vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en vrouwen (die om welke reden dan ook) een nare eerdere bevalling hebben gehad. Naast dat het een prettig en nuttig boek is , is het Meadiarium© ook een naslagwerk voor later. Je kan dit boek bewaren om nog eens terug te lezen hoe je deze zwangerschap en bevalling hebt beleefd.
Tien redenen voor zwangere vrouwen om het Meadiarium© te gebruiken:
• Coaching gaat van kostbaar naar betaalbaar.
• Het draait om jou!
• In je eigen tijd.
• Zet je positief aan het denken over je bevalling en moederschap.
• Je gaat alle zorgverleners laten weten wie je bent en wat je nodig hebt.
• Zet aan tot en zelfbegrip en begrip van hulpverleners.
• Verwachtingen worden op tijd bijgesteld.
• Activeert je persoonlijke mogelijkheden.
• Gericht gesprek te voeren met je zorgverlener.
• Je hebt een bijzonder naslag werk voor later.
De effectiviteit van het Meadiarium© is getest bij verschillende verloskundige praktijken en een ziekenhuis.
Het aantal praktijken die dit standaard opnemen in hun zorgaanbod is aan het toenemen.

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw  
Workshop: Geboorteplan Schrijven onder leiding van een Verloskundige!

Start 22 Maart 2020 in Rotterdam


Ik ga op reis en neem mee…
Als je op reis gaat zoek je van tevoren de reisbestemming uit, je weet hoe je daar komt, welke spullen je mee wil nemen, wat je wil zien en doen en welke specifieke en noodzakelijke voorbereidingen er nodig zijn (bijvoorbeeld inentingen en kleding). En natuurlijk wat je zelf nog verder wil en moet regelen. Zoiets heet een reisplan. Een reisplan is afhankelijk van de bestemming maar ook van degene die de reis gaat maken. Ga je voor het eerst op reis of is het de zoveelste keer, wat wil je wel en wat wil je niet bijvoorbeeld. Een reisplan helpt om goed voorbereidt te zijn en heeft invloed op je beleving. Oftewel je gaat op reis en neemt je reisplan mee en… jezelf.
Ik ga op bevalreis en neem mee…
De bestemming van deze reis is in dit geval niet onbekend. Het gaat om een goede uitkomst voor jou! Ook je verloskundige of arts willen dit voor je en dat is dat elke vrouw een gezonde baby op de wereld te zet en zij zelf lichamelijk en geestelijk zo goed mogelijk uit komt. Natuurlijk is elke vrouw die gaat bevallen uniek, net als iedere zwangerschap. Zo maakt het bijvoorbeeld uit of je voor de eerste keer gaat bevallen en niet weet wat je kan verwachten, als je al een keer eerder bevallen bent en het je vreselijk tegengevallen is, je om een medische reden in het ziekenhuis moet bevallen, noem het maar op. Hoe de bevalling ook gaat verlopen, waar je ook gaat bevallen, hoe zeker of onzeker je bent, wie er voor je gaat zorgen, jij verdient de zorg die jij nodig hebt. Een geboorteplan schrijven is alleen van meerwaarde als deze uitgaat van de wens en de mens. Je gaat op reis en neemt mee je bevalplan en… jezelf.
In de workshop een geboorteplan schrijven ontdek je hoe je een geboorteplan schrijft die uitgaat van de wens maar ook van de mens. Het is echt niet ingewikkeld. Het bijzondere geboorteboek (het Meadiarium, zoveel meer dan een geboorteplan) dat speciaal hiervoor geschreven is, is de basis en inbegrepen in de prijs.
De tijdsinvestering is 2 uur en eenmalig. De kosten zijn 50 euro per persoon (incluis een exemplaar van het geboorteboek).
Let op! Deze workshop gaat door als er minimaal 5 deelnemers zijn.
Het Meadiarium werkboek
Het Meadiarium© werkboek, hier te bestellen via de webshop.
Download hier het Meadiarium© Concept formulier. Print het uit en vul het in, of typ in het document met een PDF-editor en print het dan uit.
Neem het mee naar de praktijk.
Het Meadiarium © Concept formulier