Wil je meer informatie?
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn?
Wil je je aanmelden?

Bel me of stuur me een berichtje.
Algemene informatie

Kamer van koophandel: 68628013
IBAN rekeningnummer: NL29ABNA0470360410

Privacy

Alle opgegeven persoonsgegevens zijn alleen bestemd voor Mea zelf en worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Deze gegevens worden opgenomen in een administratie ten behoeve van facturatie, eventuele correspondentie tussen jou en Mea en tot slot voor verwerking in de boekhouding. In geval van licenties worden je gegevens bewaard gedurende de periode van de licentie zelf, te weten je naam, bankrekeningnummer, je adres, je woonplaats, je geboortedatum, je geboorteplaats, een klantnummer, een licentiehoudernummer en eventuele organisatienaam. Na het afronden van een coachingstraject, training, workshop, masterclass of andere dienst van Mea, worden je gegevens verwijderd op die gegevens na die nodig zijn voor de boekhouding, te weten je naam en bankrekeningnummer.

Een volledige privacy verklaring volgt nog op deze website.

Disclaimer

Mea besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud van deze website. Het is echter altijd mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website is dan ook indicatief en kan altijd zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.