fbpx

Comfort zone

Een comfort zone is een situatie waarbinnen iemand zich veilig en ontspannen voelt.

Er zijn veel modellen op de markt die je inzicht verschaffen in je persoonlijke en teamdynamiek.

Het comfort zone model komt uit de praktijk en dat verschil merk je gelijk. De schaalbaarheid ervan maakt dat het voor iedereen inzichtelijk wordt wat er gedaan moet worden, en waarom, zodat het ook op langer termijn effectief is.
comfortzone
Comfortzone, wat is dat?
De definitie van comfortzone is: situatie waarbinnen iemand zich veilig en ontspannen voelt. Deze definitie drukt een gevoel uit. Het is toepasbaar in alle facetten van het leven. Relaties, financiën, gezondheid maar ook in het werk.

Er zijn vele randvoorwaarden te noemen die van invloed zijn op de comfortzone. De grootste invloed is echter afkomstig van het individu. Voor iedereen ziet de ideale comfortzone er anders uit. Een goed voorbeeld is het onderhouden van een relatie met bijvoorbeeld je levenspartner. Zoveel verschillende mensen, zoveel invullingen van relaties.

Echter, het in stand houden van een relatie die men belangrijk vind vraagt altijd een bepaalde inzet (werk). De mate waarin men bereidt is te werken aan deze relatie is per individu verschillend.
Teamcomfortzone, wat is dat?
De comfortzone van een werknemer vereist ook een inzet. Elke werknemer geeft daar een eigen invulling aan. Maakt het individu ook nog eens deel uit van een team, dan komen alle teamleden hun comfortzones bij elkaar en vormen ze een geheel. Vanuit deze eenheid en diversiteit kan er krachtig geopereerd worden en prachtig teamwerk ontstaan.

Het samenvoegen van al deze comfortzones brengt een zekere mate van spanning en afhankelijkheid met zich mee. Er zijn er vele krachten van invloed op deze samenwerking. Echter de grootste invloed is nog steeds van de teamleden zelf. Het leven van de collega’s beïnvloedt dat van de ander meer dan men bewust is. De uitwerking daarvan is terug te vinden in onder andere gedrag, communicatie, arbeidsethos en prestaties.

Organisaties en leidinggevenden die met teams werken zijn in grote mate afhankelijk van deze samenwerking.
Een driehoeksverhouding
Organisaties stellen randvoorwaarden die een impact hebben op de persoonlijke en teamcomfortzones. De randvoorwaarden zijn niet constant maar veranderen over de tijd. Dit betekent niet dat de werknemer daarmee geen positie heeft. Er is namelijk sprake van een relatie. Voor werknemers die in teams werken betekent dit dat zij als het ware een driehoeksrelatie hebben.

Zij hebben een persoonlijke comfortzone, een teamcomfortzone en een organisatiecomfortzone. Is het om welke reden dan ook nodig om te reflecteren met teams, dan is het nuttig het vanuit alle drie invalshoeken te doen.

De training die gericht is op werken vanuit je comfortzone om tot optimaal samenwerken te komen, gebruikt alle drie deze invalshoeken.
De kracht van de training
Uiteindelijk is het beste instrument van een instelling het personeel. Er zijn allerlei uitdagingen op het werk die een negatieve invloed kunnen hebben op werknemers hun comfortzone. Bijvoorbeeld, de samenwerking met collega’s, drukte op de afdeling, gemopper, een ongewenste cultuur. Maar ook vanuit eigen leven zijn er bedreigingen die invloed zijn op werkprestatie, bijvoorbeeld, gezin, relatie, ouders en andere zaken.

Deze dingen vormen een serieuze bedreiging voor de inzet van werknemers. Wat is er nodig om werknemers in hun comfortzone te houden of terug te brengen? Hoe is het gesteld met de weerbaarheid van het team? Welke krachten komen er van buitenaf die druk uitoefenen op dit team? Hoe kan het team het hoofd bieden aan deze druk?

Aan de slag!

Team training: Samenwerken vanuit je comfortzone
Deze 1-daagse 8 uur durende training richt zich op teams en de verschillende persoonlijkheden daarin. Het doel is om vanuit wijsheid te werken zodat er balans is, komt of blijft. Het stelt zowel het team als de individuele teamleden in staat tot zelfreflectie en teamreflectie.

Medewerkers en managers krijgen inzicht te krijgen processen die te maken hebben met:
• cultuurverandering
• burn-out preventie
• ziekte verzuim
• teambuilding
• persoonlijke ontwikkeling per teamlid in relatie tot het team
• frustratie omzetten naar talent
• medewerkers optimaal voorbereiden en begeleiden in de transities.

Opbouw van deze interactieve training:
• Theorie over de comfortzones.
• Persoonlijke comfortzone uitgelicht (zelfreflectie).
• De invloed van de persoonlijke comfortzone in het team.
• De samenstelling van de comfortzone van het team toegelicht (teamreflectie).
• Teamcomfortzone en weerbaarheid uitgelicht.
• De rol van de organisatie bij de teamcomfortzone (organisatiereflectie).
• De Quick-Win.

Workshop
Een 4 uur durende workshop waarbij je jezelf leert positioneren ten op zichte van jezelf en ook ten op zichte van anderen.

Opbouw van deze workshop:
• Theorie over de comfortzones.
• Persoonlijke comfortzone uitgelicht (zelfreflectie).
• De invloed van de persoonlijke comfortzone in het team.